Bescherming van persoonsgegevens & privacy De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het dagelijks spraakgebruik ook wel 'privacywet' genoemd.

mr. drs. Marcel Verkijk - Senior privacy jurist Info. Als een ervaren en gedreven senior privacy jurist, functionaris gegevensbescherming, bedrijfsjurist (legal counsel) en consultant Zorg ben ik met veel plezier en enthousiasme werkzaam binnen zowel de publieke- als private sector. Stichting Privacyzorg | LinkedIn - 24/7 landelijk meldpunt datalekken - Administratieve dienstverlening gegevensverwerkingen (Registers) - Afsluiten bewerkersovereenkomsten e.o. - All-in privacybeheer abonnementen - Functionaris Gegevensbescherming voor de Zorg - Audits - Consultancy - Training Hoeveel tijd …

Zorg voor privacy bewuste medewerkers Waarschijnlijk zijn er in uw organisatie technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG. Maar zonder goede kennis en bewustzijn bij de zorgprofessional zelf, blijft de kans op fouten groot.

Zorg Leuven via briefwisseling naar het adres van de hoofdzetel, het meldingsformulier op de website van Zorg Leuven of via e-mail naar privacy@zorgleuven.be; de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) Wijzigingen aan de privacyverklaring Door automatisering en digitalisering is er steeds meer aandacht voor de wijze waarop wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. In de zorg is het belang van goede privacy evident. Omdat gewerkt wordt met gevoelige gegevens over de gezondheid, dient de zorgaanbieder te voldoen aan strikte wet- en regelgeving en normen. De AVG-Helpdesk Zorg en Welzijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de beantwoording van een vraag die je stelt via Contact. Daarna worden de gegevens vernietigd. Verder worden er geen persoonsgegevens verwerkt en dus ook niet bewaard. Gegevens wel gebruiken voor opsporing. Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. ZorgDomein handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde richtlijnen.

Privacy & AVG e-learning voor zorgprofessionals | VVT

Apr 25, 2018 Nederland maakt zich zorgen over privacy | Autoriteit